In de week van 29 januari stappen wij over naar een nieuw klantsysteem. Hierdoor zult u vanaf 26 januari geen toegang meer hebben tot uw dossier. Na vijf februari kunt u met uw hulpverlener van het JGT kijken hoe u weer toegang krijgt tot uw dossier.

Als het goed is heeft u hierover via uw hulpverlener al eerder informatie gehad. Mocht dit de eerste maal zijn dat u deze boodschap ontvangt en mocht u nog vragen hebben dan kunt u zich tot uw hulpverlener wenden.

Al uw gegevens zullen op termijn worden overgezet naar het nieuwe systeem. Om geen gegevens van u kwijt te raken zijn alle dossiers voor onze medewerkers nog benaderbaar in het huidige klantsysteem.